STATEMENT COACHES BETAALD VOETBAL – 4 oktober 2016

Trainer/coaches willen meer invloed binnen KNVB

De vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) heeft tijdens haar Algemene Ledenvergadering gisteren bij monde van voorzitter Han Berger niet alleen gepleit voor meer invloed binnen de KNVB. Er van uitgaande dat de huidige organisatievorm KNVB Betaald Voetbal gehandhaafd blijft, wil CBV een plek in de raad van commissarissen van de KNVB.

,,Voor de zetel Technisch Zaken, die Johan de Kock had, willen wij eventueel samen met de Centrale Spelers Raad (CSR, red.) een bindend advies kunnen geven. Zoals de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie ook hun eigen zetel hebben. En ook eisen wij net als de CSR stemrecht in de Algemene Vergadering Betaald Voetbal. Dit is het moment om dat kenbaar te maken. De CBV moet veel meer formele invloed krijgen.

“Er zijn in de achterliggende weken en maanden te veel zaken gepasseerd die de geloofwaardigheid van ons voetbal in z’n algemeenheid en die van de KNVB in het bijzonder hebben aangetast. Voor ons voetbal breekt er nu een cruciale periode aan die bepalend gaat zijn voor de vraag of wij onze status als TOONAANGEVEND VOETBALLAND terug kunnen winnen of dat we definitief gaan afhaken en een B-land worden (of blijven?). Ik denk hierbij onder meer aan de implementatie van de diverse aanbevelingen uit het rapport WINNAARS VAN MORGEN en natuurlijk de KWALIFICATIE voor het WK. Volgende week staat ook de Buitengewone Algemene Vergadering Betaald Voetbal gepland, met als doel de benoeming van een nieuwe RAAD VAN COMMISSARISSEN.  De CBV wil ook bij dit soort processen een PROMINENTERE en MEER FORMELE ROL spelen en op de achtergrond zijn we dan ook volop bezig om dit te bewerkstelligen.

Het zijn immers de TRAINER/COACHES en SPELERS die ervoor hebben gezorgd dat ons kleine landje in de afgelopen 50 jaar uitgroeide tot een wereldmacht op voetbalgebied, niet de bestuurders. Op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober vorig jaar stelden wij onze leden de vraag of de KNVB een Technisch Directeur zou moeten aanstellen. Met overweldigende meerderheid zeiden de leden ‘JA’.  Dit is gerealiseerd en wij vinden het nu tijd voor de vervolgstap. Het gaat om voetbal. EN OM DE TOEKOMST VAN ONS VOETBAL. Dat moet het begin- én eindpunt zijn van beleidsvoering.”

Bestuur en directie Coaches Betaald Voetbal