Servicepunt Topsporters UWV

Wij merken dat er regelmatig vragen zijn over sociale zekerheid bij einde van een contract, ziekte of werken in het buitenland. Daarvoor heeft CBV de samenwerking met Servicepunt Topsporters opgezocht om jullie goed te kunnen informeren. Servicepunt Topsporters heeft kennis van de specifieke arbeidsmarkt betaald voetbal en de unieke wegen naar werk, informeert over procedures en wet- en regelgeving binnen UWV en wijst de weg binnen UWV bij specifieke vraagstukken. Op deze pagina de meest gestelde vragen, met een directe link de antwoorden en nadere informatie.

Werken en wonen in Nederland

Ontslag, wat nu?

Kan ik een WW uitkering krijgen?

Plichten tijdens een WW uitkering

Weer aan het werk, volledig of gedeeltelijk, wat moet ik regelen?

Werken in het buitenland

Hiervoor verwijzen wij jullie graag naar onze brochure. Over de gevolgen voor sociale zekerheid het volgende:

Ik kan aan de slag in het buitenland, wat zijn de gevolgen voor mijn sociale zekerheid?

EU/EER, verdragslanden, eventuele vrijwillige verzekering bij werken in een niet-verdragsland

Ik krijg ontslag/mijn contract wordt niet verlengd, wat nu?

Overige informatie over werken en wonen in het buitenland:

Vragen over de uitkering van UWV, het inkomen

 Voor alle vragen over het inkomen bij een uitkering van UWV, kan gebeld worden met de werknemerstelefoon van UWV: 0900 – 9294.

Overige informatie

Servicepunt Topsporters heeft dagelijks te maken met sporttalenten, topsporters en trainer/coaches in de betaalde sport. Zij zet zich in als wegwijzer bij vragen over procedures, rechten en plichten bij UWV met kennis van de topsport en biedt ondersteuning bij de weg naar werk.

Contactgegevens

Servicepunt Topsporters

Martie van der Veer
(06) 15 04 59 84

E [email protected]
E [email protected]

Lijst met sites vacatures enz.