STATEMENT COACHES BETAALD VOETBAL – 4 oktober 2016

Trainer/coaches willen meer invloed binnen KNVB De vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) heeft tijdens haar Algemene Ledenvergadering gisteren bij monde van voorzitter Han Berger niet alleen gepleit voor meer invloed binnen de KNVB. Er van uitgaande dat de huidige organisatievorm…