Licentiepunten

 • Om een trainerslicentie te verlengen moet een trainer/coach minimaal 15 punten overleggen aan de KNVB.
  • Wanneer een licentie direct wordt verlengt tellen alle licentiepunten die behaald zijn in de huidige licentieperiode . Direct verlengen wil zeggen dat de nieuwe licentieperiode één dag later start dan de einddatum van de huidige licentieperiode.
  • Wanneer een trainer/coach een verlopen trainerslicentie wil verlengen moeten 15 licentiepunten overlegd worden die niet ouder mogen zijn dan 3 jaar.
 • Maximaal 4 licentiepunten tellen mee die behaald worden door het volgen van webinars vanaf 1 juli 2021. Alle licentiepunten die via webinars behaald zijn vóór 1 juli 2021 tellen ‘gewoon’ mee.
 • Trainer/coaches met een UEFA A Youth licentie moeten 5 licentiepunten halen door het volgen van een bijscholing die specifiek gericht zijn op het specialisme youth. Deze bijscholingen worden aan de voorkant gelabeld met het label AY.
  • Let op: De KNVB verleent hier een uitstelperiode die loopt tot 1 januari 2023. Dat betekent dat de KNVB deze (door de UEFA opgelegde) regel pas na 1 januari 2023 zal naleven.
 • Vanaf 1 juli 2021 zijn er geen dispensatiemogelijkheden meer voor trainer/coaches die werkzaam zijn in het buitenland. Ook zij dienen ervoor te zorgen dat zij up-to-date zijn. Dat kan d.m.v. het volgen van fysieke of online bijscholing in Nederland of in het buitenland.
 • Wil je een (bij)scholing volgen of organiseer jij zelf een bijscholing en is hier nog geen accreditatie voor aangevraagd, bijvoorbeeld een bijscholing in het buitenland? Het is noodzakelijk om 3 weken voorafgaand aan de activiteit accreditatie aan te vragen bij de CBV of KNVB.

Registratie licentiepunten

CBV puntenoverzicht:

Alle CBV leden hebben een persoonlijk account op zowel de site als in de CBV-app. In dit account is het CBV puntenoverzicht terug te vinden.

Uiteraard worden de punten van de CBV bijscholingen en online cursussen van De VoetbalTrainer automatisch verwerkt in het CBV puntenoverzicht:

 • De punten van de CBV bijscholingen worden zo snel mogelijk verwerkt;
 • De punten van de online cursussen van De VoetbalTrainer worden eens in de 4 weken verwerkt;
 • De certificaten komen hiermee te vervallen
 • Licentiepunten die bij andere aanbieders zijn behaald, kunnen alleen verwerkt worden in het CBV overzicht wanneer de CBV hier een bewijsstuk van ontvangt. Onder een bewijsstuk valt een certificaat of een foto van het KNVB trainersportaal.

Tevens zorgt de CBV ervoor dat de KNVB op de hoogte is van de deelnemers van de CBV-bijscholingen, zodat de KNVB dit kan registreren in haar eigen portaal

KNVB Trainersportaal

Naast de CBV heeft de KNVB ook haar eigen trainersportaal (Mijn Trainerslicentie). In dit portaal worden alle behaalde licentiepunten automatisch toegevoegd.