Historie Coaches Betaald Voetbal

Ontstaansgeschiedenis van de CBV

Op 18 november 1990 kwamen 21 trainer-coaches in Mierlo bij elkaar om te discussiëren over de specifieke problemen in het Betaald Voetbal. Duidelijk bleek toen dat de bestaande vakbond voor oefenmeesters, de VVON, niet meer de meest geschikte partij was om de professionele trainer/coaches als vakgroep te vertegenwoordigen.

De VVON-bestuurders, allen werkzaam in het amateurvoetbal, hadden te weinig kennis van de specifieke problemen van het Betaald Voetbal. Daarnaast hadden zij te weinig status en aanzien bij clubs en organisaties in het Betaald Voetbal om zaken besproken en geregeld te krijgen. Dat was de belangrijkste reden voor de professionele trainer/coaches om een eigen vak- en belangenvereniging op te richten.

Eerst als 16e afdeling van de VVON, vanaf 14 februari 1996 als zelfstandige vereniging. In 2016 is in het kader  van het 20-jarig jubileum een speciaal magazine uitgebracht.

Bij de afsplitsing van de VVON telde de CBV 123 leden.

Op 1 mei 2020 telt de vereniging 576 leden. Onze ambassadeurs zijn Leo Beenhakker, Han Berger, Guus Hiddink, Jan Reker en Gerard Marsman. Wereldwijd staan de Nederlandse trainer/coaches hoog aangeschreven, hetgeen blijkt uit het feit dat onze trainer/coaches actief zijn in meer dan 50 landen. Er is veel vraag naar de specifieke Nederlandse voetbalkennis: de Nederlandse trainer/coach is één van de beste exportproducten. CBV wil zich nog beter positioneren in het sportlandschap en zoekt daarvoor de samenwerking met partijen met eenzelfde ambitie en passie.