Alex Pastoor: eendaagse cursus 09-06-2017

Alex Pastoor presenteert een eendaagse op 9 juni a.s.

Hoe leiden we in Nederland nu eigenlijk op? Er is de laatste tijd verwarring ontstaan over onze Nederlandse voetbalstijl. Moeten we die hebben of moeten we ons aanpassen aan het internationale golfbewegingen.
Wat te doen tot de puberteit en wat is daarna het logische vervolg? Wat moet je wel aanbieden en bovenal niet? Waar leg je de accenten en waar liggen de behoeftes?
Onze jeugd/ kinderen moeten eerst veel algemeen moeten trainen om het spel te leren doorgronden. M.a.w., er zal meer aandacht moeten komen voor de fysieke vaardigheden middels complexe trainingen.
Vanuit die visie kan het positiespel, zowel in het verdedigen als in het aanvallen, nader behandeld worden.

4 KNVB studiepunten

Cursusplaats Nijmegen

Kijk op http://voetbalscholing.nl/de-clinicdag-van-alex-pastoor/