CAO voor Trainer/Coaches Betaald Voetbal verlengd

Trainersvakvereniging CBV en werkgeversorganisatie FBO hebben een akkoord bereikt over de verlenging van de CAO voor de trainer/coaches in het Nederlandse betaald voetbal.

Op woensdag 3 mei 2023 is de CAO ondertekend door Mario Captein (CBV) en Laura van Putten (FBO). De nieuwe CAO kent een looptijd van drie jaar: de huidige cao liep af op 1 juli 2022 en is derhalve verlengd tot en met 30 juni 2025.

Het akkoord is inmiddels voorgelegd aan en akkoord bevonden door de achterban van de sociale partners. De verlenging van de CAO liep onder meer vertraging op door de eind 2022 aangekondigde gewijzigde regelgeving aangaande de topcompetities vrouwenvoetbal.

Mario Captein (directeur CBV) toont zich verheugd met de bereikte overeenkomst: ‘Zeer zorgvuldig werd een akkoord voor de cao-verlenging tot 2025 gerealiseerd. Een mooi resultaat voor het gehele betaald voetbal inclusief het meisjes- en vrouwenvoetbal. De positie van de trainers werkzaam in het vrouwenvoetbal wordt namelijk in een periode van 2 jaar geheel gelijkgetrokken met de trainers werkzaam in het mannenvoetbal’, zei Captein.

FBO-directeur Laura van Putten sluit zich hierbij aan en is eveneens zeer tevreden met het resultaat: ‘Hierdoor hebben de clubs de komende jaren wederom de zekerheid van een CAO op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Mooi ook dat er een professionaliseringsslag inzake het vrouwenvoetbal is gemaakt.’