CBV maant Helmond Sport tot naleving van de CAO

Helmond Sport handelt in strijd met de CAO Trainer/coaches Betaald Voetbal. CBV (Coaches Betaald Voetbal) heeft Helmond Sport hier inmiddels op gewezen en maant de club om deze CAO na te leven. Maandagmiddag 14 februari zijn Wil Boessen en Frank van Kempen op non-actief gesteld door de club uit Helmond. Nadat e.e.a. publiekelijk bekend is gemaakt stonden de opvolgers de volgende dag al op het veld zonder dat Werkgever en Werknemers overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de overeenkomsten.

Deze handelwijze moet als ernstig verwijtbaar worden gekwalificeerd. In art. 6 lid 7 de CAO CBV is immers opgenomen dat er eerst overeenstemming over de afhandeling met de oude trainers moet zijn alvorens de nieuwe trainers tot het aanvangen van hun werkzaamheden kunnen overgaan.

Voorzitter van de CBV Guus Hiddink: “Al 15 jaar, sinds het artikel is opgenomen in de CAO, is dit geen discussie bij clubs en trainer/coaches in het betaalde voetbal. Helmond Sport lapt deze regel aan zijn laars en dit getuigt niet van goed werkgeverschap. Dat de nieuwe trainersstaf sinds dinsdag al bij Helmond Sport de trainingen leidt zonder enige vorm van overleg, laat staan instemming, is onacceptabel. De CBV eist dat Helmond Sport art. 6 lid 7 van de CAO nakomt en de nieuwe trainersstaf pas op het veld laat staan nadat er met Wil Boessen en Frank van Kempen schriftelijke overeenstemming is over een regeling”.