FreeKickPro® gaat de wereld over

Nederlandse innovatie FreeKickPro® gaat de wereld over: wedstrijdechte weerstand in vrijetrappentraining met wedstrijdgerichte data-analyse

Vrijetrappen trainen onder wedstrijdechte weerstand en je trainingsdata analyseren met het oog op keuzes in wedstrijden. Dit is vanaf nu mogelijk met behulp van FreeKickPro®. Het gelijknamige Nederlandse sports tech bedrijf lanceerde op 18 juni samen met PSV de FreeKickPro®.  

Iedere trainer wil meerdere vrijetrappenspecialisten in zijn team die het verschil kunnen maken. Het liefste zowel links- als rechtsbenige spelers om zo de kans op doelpunten op beslissende momenten te vergroten. Succesvol worden en blijven in vrijetrappen is trainbaar. Specialisten als Pierre van Hooijdonk, Luc Nilis, Arnold Bruggink, Lionel Messi en Kevin de Bruyne zijn succesvol geworden door te oefenen, 3 à 4 keer per week minimaal 30 min. 

Maar hoe trainen we hier nu nog steeds op? Iedereen kent de gele prikpoppen of witte opblaaspoppen die voor of na de reguliere training voor de dag worden gehaald. Hiermee wordt een bepaalde weerstand gecreëerd die verre van wedstrijdecht is, niet alleen voor spelers maar uiteraard ook voor keepers. Het aantal poppen is vaak niet in te stellen, de lengtes van de poppen klopt niet, de poppen kunnen niet springen en de muur staat vaak niet goed uitgelijnd tussen de doelpaal en de plek van de bal. Allemaal zeer belangrijke variabelen waardoor je je kan afvragen of een bal die er op een training in gaat in de wedstrijd ook in zou zijn gegaan? Veel keepers denken van niet en voelen zich terecht een figurant tijdens vrijetrappentrainingen.

Vrije trappen in wedstrijden

Wat doen we als staf op dit moment met de vrijetrappentraining met het oog op keuzes wedstrijden? Iedere staf weet uiteraard welke spelers van de selectie oefenen. Maar wat presteren deze spelers eigenlijk tijdens vrijetrappentrainingen? Vanaf welke zones buiten het 16-metergebied oefenen ze? En vanaf waar zijn hun schoten succesvol of juist niet? Oefenen ze gericht met het oog op de eerstvolgende wedstrijd? En wat weten de keepers en keeperstrainers over de muuropstelling?

Hieruit volgen 3 concrete vragen met het oog op wedstrijden:

Hoe bepaal je als staf of je, vanaf een bepaalde zone buiten het 16-metergebied, direct op doel gaat schieten of kiest voor een indirecte vrijetrap, voorzet of andere variant?

Het antwoord laat zich raden, we weten het eigenlijk niet. Om hier achter te komen zullen we trainingsdata moeten hebben van onze vrijetrappentrainingen.  

Hoe bepaal je als staf welke speler vanaf een bepaalde zone mag nemen in de wedstrijd?

Het antwoord laat zich raden, ook hier weten we het eigenlijk niet. Er wordt vaak besloten op advies van de (assistent)trainer die bij de vrijetrappentraining aanwezig is. Soms wordt het zelfs tijdens de wedstrijd door de spelers onderling bepaald. Haantjesgedrag, een speler die “goed in de wedstrijd” zit. Allemaal niet gebaseerd op feiten. En al zouden we deze data nu wel tot onze beschikking hebben, dan zegt dit niets. De huidige weerstand van de gele prikpoppen of witte opblaaspoppen op de training is zoals gezegd niet wedstrijdecht.

Hoe bepaal je als keeperstrainer welke muuropstelling, vanaf een bepaalde zone buiten het 16-metergebied, het meest succesvol is?

Ook hier weten we dit eigenlijk niet. Hoeveel spelers moeten er in de muur staan? In welke volgorde moeten deze spelers staan i.v.m. hun lengte? Voor welke uitlijning ga ik kiezen? Moeten de spelers springen? Moeten alle spelers in de muur springen? Hoe ga ik om met de bal onder de muur door? Wanneer moet ik er iemand achter laten zitten/liggen en wanneer is dit niet nodig? Welke positie neem ik in op de doellijn? Hoe ga ik als keeper mijn spelers bewust maken van wat ze moeten doen in de muur?

Een hoop vragen waar keepers en keeperstrainers hele diverse keuzes in maken tijdens wedstrijden, terwijl details het verschil maken tussen wel of géén tegendoelpunt. Wekelijks zien we doelpunten uit vrije trappen die met een wijziging in één van de variabelen van de muuropstelling of door ander gedrag van een speler in de muur eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. De 1-meter afstand regel heeft het voor keepers beter trainbaar gemaakt, er is volledige controle over de eigen muur. Spelers van de tegenstander proberen nog altijd het zicht van de keeper te ontnemen alleen dan wel op 1 meter afstand.

FreeKickPro®

FreeKickPro ontwikkelde 2 apparaten. Met de FreeKickPro® (4 t/m 6 poppen) en de FreeKickPro® Mini (2 t/m 4 poppen) wordt het mogelijk om met het muurtje op het trainingsveld de wedstrijdechte weerstand te benaderen. Je stelt het aantal poppen in en de uitlijning. Je kiest de lengtes van de poppen. Dit kunnen spelers van de eerstvolgende tegenstander zijn, maar ook spelers van het eigen team uiteraard. Per pop stel je de spronginstelling in. Vervolgens druk je op het moment van schieten op JUMP en de poppen zullen in enkele milliseconden springen.   

Data

In de FreeKickPro® app kan je eenvoudig alle variabelen van een schot registreren. Je bepaalt de plek van de bal. Je geeft in welke speler de bal gaat nemen en welke keeper op doel staat. Je geeft de positie van de keeper op de doellijn aan en registreert eenvoudig de balvlucht. Iedere 3 seconden kun je een nieuw schot registreren waardoor de nemers nooit hoeven te wachten met het nemen van de volgende bal.

Analyse

Terug naar de 3 elementaire vragen met het oog op wedstrijden:

Hoe bepaal je als staf of je, vanaf een bepaalde zone buiten het 16-metergebied, direct op doel gaat schieten of kiest voor een indirecte vrijetrap of voorzet?

In FreeKickPro® Analysis krijg je per zone buiten het 16-metergebied inzicht in het succes over een bepaalde trainingsperiode. Het succes wordt bepaald aan de hand van het scoringspercentage. Je kan zelf instellen welk percentage voor jouw team succesvol is. Door een wijziging in de basisopstelling of een wissel tijdens de wedstrijd kan het scoringspercentage van een zone veranderen.

Hoe bepaal je als staf welke speler vanaf een bepaalde zone mag nemen in de wedstrijd?

In FreeKickPro® Analysis krijg je per zone inzicht in de meest succesvolle vrijetrappennemer. Dit kan per zone verschillend zijn. Een speler die succesvol is vanaf een zone aan de rand van 16-metergebied is misschien minder succesvol vanaf 20-25 meter afstand. En een speler die recht voor het doel succesvol is, is wellicht minder succesvol als de bal in een zone wat verder naar de zijkant ligt.

Hoe bepaal je als keeperstrainer welke muuropstelling, vanaf een bepaalde zone buiten het 16-metergebied, het meest succesvol is?

In FreeKickPro® Analysis krijg je per zone inzicht in de meest succesvolle muuropstelling. Op basis van honderden zo niet duizenden schoten tijdens trainingen op verschillende muuropstellingen, wordt berekend welke muuropstelling vanaf een bepaalde zone het meest succesvol is. Daarnaast krijg je ook inzicht in de plek van de keeper op de doellijn, dat wil zeggen de plek vanaf waar hij de meeste reddingen verrichtte. Uiteraard heb je in wedstrijden te maken met andere nemers, maar het geeft je als keeperstrainer een duidelijk inzicht en advies in wat je zou kunnen doen tijdens wedstrijden.

Artikel Voetbal International
Op 25 jun schreef Voetbal International tevens een artikel over de FreeKickPro®.

Zie: https://www.vi.nl/pro/weg-met-de-gele-poppen-deze-innovatie-gaat-vrije-trappen-veranderen