Dispensatie voor trainer-coaches vanwege het stilzetten van de trainer-coach opleidingen door het Coronavirus

Het Coronavirus heeft vele gevolgen in de maatschappij en ook in het voetbal. Onlangs heeft de KNVB besloten de amateurcompetities definitief te beëindigen en de opleidingen/bijscholingen stil te zetten. Het stilzetten van opleidingen en bijscholingen heeft gevolgen voor het behalen van diploma’s en het verlengen van licenties.

Dispensatieregeling seizoen 2020 – 2021

De KNVB heeft in overleg met het CBV en de VVON besloten één seizoen dispensatie te verlenen aan deelnemers die momenteel een KNVB trainer-coach opleiding volgen en die vanwege het Coronavirus is stilgelegd.

De deelnemer is met deze dispensatie gerechtigd om gedurende het seizoen 2020-2021 als trainer-coach werkzaam te zijn op het niveau waarvoor hij (nog) opgeleid wordt.

1 juni 2021 eindigt de dispensatie wat automatisch betekent dat de deelnemer vanaf dat moment in het bezit moet zijn van het diploma en de bijbehorende trainerslicentie die vereist is om te trainen-coachen op het betreffende niveau.

Aanvraag dispensatie

De club waar de deelnemer werkzaam is, kan een verzoek indienen bij de KNVB voor de start van het nieuwe seizoen om de benodigde dispensatie voor de deelnemer aan te vragen zodat hij of zij werkzaamheden mag verrichten op het niveau waarvoor hij of zij (nog) opgeleid wordt.

De KNVB  beoordeelt de aanvraag en reageert met een schriftelijke verklaring naar de club die de dispensatie heeft aangevraagd.

Dispensatie voor verlenging trainerslicenties

Trainer-coaches die door het uitstel van bijscholingsmomenten door de coronacrisis hun licentie niet kunnen verlengen omdat ze het benodigd aantal punten niet hebben gehaald, krijgen tot 1 februari 2021 de mogelijkheid de benodigde bijscholingen te volgen om hun licentie te verlengen.

Vanaf 1 februari 2021 moet elke trainer voldoen aan de benodigde licentiepunten. Uiteraard dient de betreffende coach in het bezit te zijn van het juiste diploma waarop de trainer-coach werkzaam is.

Voor dispensatie-aanvragen en/of overige vragen kunt u contact opnemen met [email protected]