De CAO is weer voor 3 jaar verlengd

De CBV heeft een akkoord bereikt met de FBO (Federatie van Betaald Voetbal Organisaties) over de verlenging van de CAO voor Trainer/Coaches Betaald Voetbal. De nieuwe CAO is ingegaan per 1 juli 2019 en eindigt op 30 juni 2022.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige CAO zijn:
– Vanaf 1 juli wordt het mogelijk om ook scouts onder de CAO te laten vallen;
– De werkgeversbijdrage wordt per 1 januari 2020, 2021, 2022 geïndexeerd met 5%

Momenteel zoekt de CBV samen met de FBO uit op welke manier de ww-duur voor oudere werknemers kan worden verlengd van 24 maanden naar 36 maanden.

Verder zijn er enkele verduidelijkingen – waaronder t.a.v. de pensioenregeling – doorgevoerd. Alle overige zaken verwoord in de CAO blijven verder van kracht. Klik op de volgende link voor de totale tekst van de CAO:

Wanneer een fysiek CAO-boekje gewenst is zijn deze opvraagbaar via [email protected]