Gele / rode kaarten teamofficals

Vanaf dit seizoen kunnen teamofficials (iedereen die tijdens de wedstrijd naast de spelers plaatsnemen op de bank) gele en rode kaarten krijgen.

De IFAB (International Football Association Board, dit is de organisatie die de regels in het voetbal bepaalt) heeft besloten dat het kunnen toekennen van gele / rode kaarten aan teamofficials een vast onderdeel wordt van de spelregels. Afgelopen seizoen is al geëxperimenteerd met deze mogelijkheid zonder dat gedurende het seizoen aan het toekennen van gele kaart consequenties verbonden zaten. Het wegzenden van een teamofficial kon al wel reglementair een sanctie worden verbonden door de aanklager. Gezien de structurele invoering door de IFAB is met de CBV gezamenlijk gewerkt aan een registratiesysteem voor teamofficials. Hiervoor is een uitvoerings-/wijzingsbesluit gemaakt.
Kortweg geldt vanaf dit seizoen het volgende:

  • Als een teamofficial gedurende het seizoen zijn 4e gele kaart krijgt toegewezen in de competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijd, dan volgt een automatische uitsluiting van 1 wedstrijd voor de eerstvolgende competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijd.
  • Ditzelfde herhaalt zich bij de 8e gele kaart en vervolgens elke volgende gele kaart.
  • Als een teamofficial tijdens één competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijd 2 gele kaarten ontvangt, dan volgt ook een automatische uitsluiting van 1 wedstrijd voor de eerstvolgende competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijd. Deze gele kaarten tellen dan niet mee voor het totaal aantal kaarten ontvangen gele kaarten.
  • Als een teamofficial direct een rode kaart ontvangt, dan wordt dit gelijk aan de huidige situatie door de aanklager betaald voetbal in behandeling genomen.