Verandering in punten en duur van de trainerslicentie

De KNVB heeft de geldigheidsduur van de trainerslicentie en het daarbij behorende aantal studiepunten sinds mei van dit jaar aangepast. De duur is naar beneden bijgesteld van 5 naar 3 jaar. Deze geldigheidsduur geldt nu voor alle erkende UEFA diploma’s (C, B, A en Pro). Het aantal te behalen studiepunten in deze 3 jaar is verhoogd van 12 (was eerste alleen voor Pro het geval) naar 15 studiepunten.
Wanneer je trainerslicentie is verstreken zal je een nieuwe trainerslicentie moeten aanvragen bij de KNVB. Voor het verlengen van deze licentie dien je 15 studiepunten te overleggen. Zonder deze studiepunten kan de trainerslicentie dus niet worden verlengd. Studiepunten kun je halen door bijscholingen te volgen.
Tweemaal per jaar organiseert de CBV een Algemene Ledenvergadering. Onderdeel van deze vergadering zijn bijscholingen. Deze Algemene Ledenvergaderingen zijn gratis te bezoeken voor CBV-leden en per bijeenkomst kunnen 3 studiepunten worden bijgeschreven. Je kan de studiepunten ook bij andere, vaak commerciële, instanties halen. Deze zijn niet gratis en het te behalen studiepunten is o.a. afhankelijk van de inhoud en duur van de bijscholing.