Nieuwe huisstijl CBV

De CBV heeft sinds kort de huisstijl aangepast en een frisse en moderne nieuwe look gekregen. Dit komt o.a. tot uitdrukking middels een nieuw logo, kleuren en lettertype. In ons CBV-Magazine van afgelopen juni is de verandering goed zichtbaar. Momenteel zijn we een nieuwe website aan het bouwen en zullen deze veranderingen ook daarin worden doorgevoerd.