CBV: Licentie en studiepunten informatie

CBV: Licentie en studiepunten

Informatie t.b.v. verlenging licentie!

Licentie:

  • Leden van de Coaches Betaald Voetbal, de trainer/coaches,  hebben een licentie, gekoppeld aan zijn of haar diploma, om te kunnen werken in het (betaald) voetbal.
  • De licentie is, afhankelijk van het diploma, (nu nog) 3 of 5 jaar geldig.
  • Om de licentie te kunnen verlengen dient men bijscholingen te volgen waaraan studiepunten gekoppeld zijn.
  • Deze bijeenkomsten worden o.a. georganiseerd door de CBV.
  • Wanneer onze leden bij andere partijen bijscholing volgen ( bijvoorbeeld NVA, VVON, Talentenacademie, enz. ) krijgen zij, nadat zij het bewijs van deelname hebben overlegd, ook deze punten toegekend aan hun profiel. Ook in het buitenland kan bijscholing worden gevolgd.
  • Het programma moet op voorhand worden voorgelegd aan de visitatiecommissie voor toekenning studiepunten. Lever de aanvraag dan ook ruim op tijd aan bij de CBV! Aanvraagformulier accreditatie KNVB is op te vragen bij de CBV en terug te vinden onder Downloads, na inloggen.

– De KNVB vraagt desgewenst bij ons de behaalde studiepunten op t.b.v. de verlenging licentie. Op verzoek van het lid van de CBV kan de CBV het overzicht ook aanleveren bij de KNVB.

– Let op: bij hoge uitzondering kan door de KNVB dispensatie worden verleend. Dispensatie is ten allen tijde slechts eenmalig en 1 jaar geldig!

Geldigheidsduur studiepunten:

Wij wijzen onze leden er op om goed op te letten wanneer de studiepunten zijn verkregen en of deze nog geldig zijn op het moment van het verlengen van de licentie. Dit wordt duidelijk aangegeven op het overzicht studiepunten, zie eigen profiel op de website van de CBV.

Studiepunten:
Om een UEFA A-, B- of C- Licentie te verlengen, moet een trainer/coach bij de aanvraag kunnen aantonen dat hij de voorafgaande vijf jaar minimaal twaalf studiepunten heeft behaald bij een erkende bijscholing. Daarbij moet de trainer/coach bewijzen overleggen in de vorm van kopieën van certificaten. Ook hier geldt dat de CBV de studiepunten registreert en, eventueel, kan aanleveren bij de KNVB t.b.v. verlenging van de licentie.

Voor de verlenging van de UEFA Pro Licentie moet een trainer/coach in drie jaar tijd vijftien punten hebben vergaard.

(bron: KNVB)

Aanvraagformulieren verlenging licentie:

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/clubontwikkeling/downloads